Tillgänglighetsanpassning

Ger organisationer möjlighet att skapa en tillgänglig och inkluderande digital närvaro. Vi möjliggör tillgänghet av din webbplats och dina dokument för alla.

Tjänster

Säkerställ att din hemsida och dokument är tillgängliga för alla genom att följa WCAG, ADA, 508 och andra riktlinjer.

Mer än en miljard människor lever med funktionshinder världen över som använder hjälpmedel för att få tillgång till elektronisk information. Att göra digitalt material från aktörer inom offentlig sektor tillgängligt är en demokratisk rättighet och omfattas sedan 2018 av lagkrav.

Let’s redefine hjälper organisationer att möta tillgänglighetsanpassningens krav och utmaningar.

document_remediation

Tillgänglighetsanpassning av dokument

Varje organisation producerar en rad dokument som används för elektronisk kommunikation i PDF-, Word-, Excel- eller PPT-format. Enligt tillgänglighetskraven måste varje elektroniskt dokument, oavsett om det är en rapport, protokoll, presentation eller något annat, uppfylla WCAG och andra tillgänglighetsstandarder.

Let’s redefine tillhandahåller tjänster som producerar 100 % tillgängliga och korrekt anpassade dokument.

Let’s redefine förstår vi att varje dokument kommer att användas av någon som tar del av innehållet med hjälp av hjälpmedel som skärmläsare. Därför förlitar vi oss inte endast på automatisering utan verifierar varje produktion med mänskliga ögon också.

Vi kan korrigera problem med färgkontrast och färganvändning, skriva alternativ (alt) text, strukturera innehåll genom att lägga till taggar, manuellt säkerställa korrekt läsordning och klara Adobe Accessibility checker, HHS 508 Checklista, PAC3 checker och följer strikta checklistor för att säkerställa våra bearbetade dokument är av högsta möjliga kvalitet.

Webbtillgänglighet

Webbtillgänglighet innebär att webbplatser, verktyg och tekniker utformas och utvecklas så att personer med funktionsnedsättning kan använda dem. Mer specifikt kan människor:

 • uppfatta, förstå, navigera och interagera i digital miljö
 • bidra i digitala sammanhang

Internet är en allt viktigare resurs i många aspekter av livet: utbildning, sysselsättning, myndigheter, handel, hälsovård, rekreation och mer. Det är viktigt att webben är tillgänglig för att ge lika tillgång och lika möjligheter för människor med olika förutsättningar.

Den tillgängliga designen förbättrar också den övergripande användarupplevelsen och tillfredsställelsen i olika situationer, på olika enheter och för äldre användare. Tillgänglighet kan förbättra ditt varumärke, driva innovation och utöka din marknadsräckvidd.

Webbtillgänglighet krävs enligt lag i många situationer och Let’s Redefine hjälper dig att få en perfekt tillgänglig webbplats.

Vi utvecklar också en tillgänglig webbplats från grunden för våra kunder. Skriv till oss på [email protected] om för mer information om webbtillgänglighetskrav.

Web_Accessibility

Tillgänglighetsstandarder

Vi tillhandahåller lösningar som överensstämmer till 100 % med rådande lagkrav.

Tillgänglighetskravet ser olika ut i olika länder och om du behöver material anpassat för internationell- eller regional standard i annat land är vi naturligtvis redo även för detta.

 • WCAG 2.1 AA

 • SECTION 508

 • ADA

 • AODA

 • HHS

 • EN 301 549

 • EU 2016/2102

 • BITV

 • PDF/UA

Varför ska du anlita Let’s Redefine?

Vi är stolta över kvaliteten på tjänsterna vi tillhandahåller. Välj Let’s Redefine som din tillgänglighetspartner och dra nytta av en av världsledande leverantör inom tillgänglighetstjänster.

 • Erfarenhet

  5+ års erfarenhet av digital tillgänglighet av att stödja olika typer av organisationer till exempel offentlig sektor, statliga myndigheter, utbildningsinstitutioner och privata företag av alla storlekar.

 • Kvalitet & Kostnad

  Med Let's Refine kan du förvänta dig den bästa kvaliteten och snabba leveranser till ett mycket överkomligt pris.

 • Oöverträffad support

  Njut av en av de snabbaste handläggningstiderna i branschen. Oavsett vilket land du tillhör, säkerställer vår 24×7 flerspråkssupport vår tillgänglighet när du behöver det.

 • Integritet

  Med Let's Redefine kan du förvänta dig absolut integritet eftersom vi följer ledande säkerhets- och integritetsprotokoll globalt som HIPAA, PIPEDA, GDPR, mfl.

Våra samarbetspartners

SWEDEN

INDIA

Read our blogs...